دومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران

مفتخریم به اطلاع برسانیم که دومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران در سالن جابر ابن حیان دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس (تهران، ایران) در تاریخ ۹ و ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. این کنفرانس به همت انجمن جلبک شناسی ایران، دانشکده علوم زیستی و دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد. 

برنامه دو روزه کنفرانس

الگوی تهیه پوستر

مقالات پذیرفته شده برای ارائه سخنرانی

مقالات پذیرفته شده برای ارائه پوستر  

آدرس مکان برگزاری کنفرانس:

تهران، شهرستان تهران، جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، سالن جابر ابن حیان

محورهای کنفرانس

  • کاربرد جلبک ها در حفظ محیط زیست (آب، خاک و هوا)
  •  افزایش بازدهی تولید و استخراج متابولیت‌ از جلبک‌ها
  • سیستماتیک و تاکسونومی جلبک‌ها
  • اکولوژی و جغرافیای جلبک‌ها
  • کشت و استحصال جلبک‌ها
  • طراحی و ساخت بیوراکتور
  • زیست‌فناوری جلبک‌ها
  • فیزیولوژی جلبک‌ها
  • بیوانرژی جلبک‌ها