تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)

پایان نامه زمین شناسی,پایان نامه معدن,پروژه زمین شناسی,پروژه مهندسی معدن,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,کنبدهای نمکی گرمسار,گرمسار,گنبد نمكي اسماعيل آباد,گنبد نمكي علي آباد,گنبد نمکی,گنبدهاي نمکی,معادن نمک,معادن نمک گرمسار,مهندسی معدن
دانلود فایل تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)

دانلود فایل

توضیحات:پایان نامه رشته مهندسی معدن (اکتشاف) با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)، در قالب فایل word و در حجم 200 صفحه.بخشی از متن: با توجه به موقعيت جغرافيايي بسيار خوب گرمسار و نزديكي آن به تهران و جاده ترانزيت تهران – مشهد و راه آهن دو خطه تهران شمال و تهران – مشهد و همچنين كيفيت و ذخيره بسيار بالاي نمك در گنبد نمكي آن اجراي يك طرح ملي صنعتي جهت فرآوري و استحصال فرآورده هاي مختلف نمكي در قالب پروژه اي بزرگ اقتصادي مي نمايد كه خود علاوه بر اشتغالزايي در منطقه قسمتي از اهداف صادرات معدني غير متكي به نفت را نيز برآورده مي نمايد . همچنين با توجه به جاده اختصاصي و تزانزيت درحال احداث گرمسار – قم شاهراه ارتباطي به ساير استانهاي جنوبي از طريق اين جاده تامين و توجيه پروژه فوق را اقتصادي تر مي‌نمايد. علاوه بر آن در كوير ما بين گرمسار – قم و كاشان ذخاير نفت كه به اين گنبدهاي نمكي نيز به بي ارتباط نيست كشف گرديده است كه به احتمال زياد در آينده‌اي نه چندان دور پروژه‌هاي صنعتي بزرگ مانند پتروشيمي را توجيه پذير مي‌كند. با اين حال معادن نمك اين منطقه از لحاظ اقتصادي عموما وضعيت مناسبي ندارند زيرا با توجه به فراواني ذخاير نمك و تعداد زياد معادن آن در اين منطقه و عرضه مازاد بر احتياج توسط معادن ، قيمت آن پائين مي باشد و تقاضا بيشتر روي نمك معادني كه داراي كيفيت بالاتري نسبت به ساير معادن دارند متمركز مي باشد و تعداد زيادي از معادن كه داراي كيفيت پائين تري هستند از نظر مالي سود دهي زيادي ندارند خصوصاً كه هزينه تجهيزات استخراج و بارگيري و حمل نمك گران مي باشد . در پايان براساس آخرين برآوردها حدود 80% نمك خوراكي كشور از معادن نمك گرمسار تامين مي‌گردد .فهرست مطالب:فصل اول:كليات 1-1)هدف 1-2)پيشينه و تحقيق 1-3)روش كار و تحقيق فصل دوم : اختصاصات عمومي نمکها در ايران الف : کلياتي درمورد نمکها 1-2 تاريخچه نمک 2-2 نمک وموارد استفاده آن3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان ب: ژئو شيمي و کاني شناسي 4-2 ژئوشيمي 5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌ 6-2 کاني هاي همراه هاليت 7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري پ: شرايط ومحيط تشکيل هاليت 8-2 شرايط تشکيل هاليت 9-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌ 10-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن 11-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها 12-2 سبخا 13-2 محيط هاي دريايي 14-2 نمک هاي غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟ ث:انواع ژنتيکي کارنسارها نمک 15-2 اقيانوس ها و درياها 16-2 درياچه ها 17- 2 آبهاي زير زميني (‌شورابه ها )‌ 18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع پلايا 19-2 نهشته هاي نمک لايه اي 20-2 گنبدهاي نمکي 21-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي 22-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي 23-2 چگونگي حرکت در گنبدهاي نمکي ج)‌برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير تبخيري 24-2 مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877) 25-2 مدل درياچه اي والتر ( 1903) 26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969) 27-2 تئوري يا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972) 28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتيک 29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي 30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس 31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان 1-31-2 گنبد نمكي قشم 2-31-2 گنبد نمكي سياهو 3-31-2 گنبد نمكي گچين 32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني 33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان 1-33-2 گنبد نمكي علي آباد 2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد 3-33-2 نمك آبي راين 4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد 5-33-2 نمك آبي نوق 34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي 1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان) 2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد 3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد ب-معدن متروكه نمك رستاق يزد ج-كانال نمك عقدا 35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن 36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي 37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان 1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان 2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي الف-معدن كوه نمك ب-معدن تخت رستم ج-معدن سردره د-معدن سيالك ه-برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار و-برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار) ز-معدن راه راهك ح-معدن كرند ط-معدن ناروبنه ي- معدن بنه كوه ك-معدن رودخانه شور 3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار الف-معدن گزوشك ب-معدن چاه غلغل ج-معدن شهر آباد د-معدن حسين آباد ده نمك ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت و-نمك هاي محدوده سرخه ز-معدن لاهورد ح-برونزدهاي نمكي نمكان 6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي 38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان 1-38-2 زمين شناسي استان خراسان 2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان 1-معدن نمكي آبقوي 2-معدن نمك عمارلو 3-معدن نمك حصار يزدان 4-معدن نمك سلطان آباد 5-معدن نمك غار 6-معدن نمك اسلام قلعه 7-كالشور سبزوار8-معدن نمك آبي گدار خماري 9-نمك زار سبزوار 10-نمك آبي جاجرم 39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن 1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن الف-آثار نمكي استان لرستان 1-نمك چل قادي (سفيد دشت) 2-مظهر معدن نمكي چالكل 3-نمك چم چير (امير آباد) 4-مظهر معدني نمك بابا بهرام 41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن 1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر 1- گنبد نمكي قم يا كوه نمك 2- گنبد نمكي يزدان 3- گنبد نمكي آخ 4- گنبد نمكي شيخ حاجي 3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر 42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن 1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن 2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان 1-گنبد نمك مزرعه 2-گنبد نمكي ايوند 3-گنبد نمكي سار 4-گنبد نمكي ترب 5-گنبد نمكي منور 6-گنبد نمكي شوره دره 7-گنبد نمك قره آغاج تبريز 8-گنبد نمك تازه كند 9-گنبد نمك نهند 10-گنبد نمكي داش اسپيران 11-گنبد نمكي خواجه 12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ) 13-گنبد نمكي قزلجه 14-معدن نمك هريس 15-معدن نمك قاپولوق 16-گنبدهاي نمكي اواوغلي 17-گنبد نمكي خاك مردان 18-گنبد نمكي قليچ تپه 19-گنبد نمكي زنجيره 20-گنبد نمك امير بيك 21-گنبد نمكي شعبانلو 22-گنبد نمكي كشك سراي 23-معدن نمك مامان 3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان 1-معدن نمك خرم آباد(جبا) 2-معدن نمك زهستر آباد 3-مظهر نمك گنبد 4-مظهر نمك گچي قشلاق 5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي) 6-مظهر نمك طالقان 43-2 نمك هاي پليوسن 44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون) 1-44-2 پلاياهاي خور 2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني 3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني 45-2 نمك هاي عهد حاضر 1-45-2 درياچه هاي شور ايران الف-درياچه اروميه ب- درياچه نمك ج-درياچه حوض سلطان د-درياچه بختگان ه- درياچه مهارلو 9- درياچه شورابيل اردبيل فصل سوم : گنبدهاي نمكي گرمسار 1-3- موقعيت جغرافيايي 2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي – زمين شناسي 2-3 – زمين شناسي عمومي 4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار 4-3-1- نمك S 4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S 4-3-3- مارن زرشكي 4-3-4- مارن الوان 4-3-5- ولكانيك 4-3-6- شيل سبز sh 4-3-7- گچ وشيل sh – G 4-3-8- ژيپس توده‌اي 4-3-9- آهك قم O-M 4-3-10- سازند قرمز فوقاني 4-3-11-سازند هزار دره 4-3-12- سازند كهريزك 4-3-13- گچ كواترنر 4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي 4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه 4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي 4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي 5-3-1- زمين شناسي ساختماني 5-3-2- گسل‌ها -معادن فعال نمک گرمسار 3-1-معدن كوهدشت كهن 3-2-معدن نمك قائم 3-3- معدن نمك غرب قائم 3-4-معدن نمك مرواريد 3-5- معدن نمك سالار 3-6- معدن نمك راهراهك 3-7- معدن تخت رستم 3-8-معدن نمك سيالك 3-9- معدن نمك ميلاد 3-10- معدن نمك صادقي 3-11- معدن نمك سرو فصل چهارم : شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك 4-1- كارخانه نمك كوبي زهره 4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات منابع

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
پایان نامه معدن دانلود پایان نامه مهندسی معدن معادن نمک گرمسار کنبدهای نمکی گرمسار معادن نمک گرمسار گنبدهاي نمکی پروژه مهندسی معدن پروژه زمین شناسی پایان نامه زمین شناسی دانلود پروژه گنبد نمكي علي آباد گنبد نمكي اسماعيل آباد گنبد نمکی

 • تحقیق طراحی یک سالن صنعتی با جرثقیل متحرک سقفی

  تحقیق طراحی یک سالن صنعتی با جرثقیل متحرک سقفی برچسب ها: طراحی سوله صنعتیپروژه فولادطراحی سازه فولادیسوله فولادیبارگذاری جانبیبارگذاری تیر زیرسریطراحی میل مهارهاطراحی پل جرثقیلطراحی قابطراحی اتصالاتطراحی شناژبارگذاری جرثقیلترکیبات بارگذاریطراحی لاپهطراحی بادبند رفتن به سایت اصلی تحقیق طراحی یک سالن…

 • تحقیق چگونه شیوا و رسا صحبت کنیم

  ارتباط کلامی,تنفس در صدای بلند,تنفس دیافراگمی,توانمندی آگاهانه,جلب نظر شنوندگان,چرا و چگونه صدا,حاضرجواب,خوب و رسا,دانلود تحقیق,دلگرمی,سخنرانی,شیوایی صدا,صحبت,صحبت در جمع,صحبت شمرده,طرز بیان,فن بیان,گرم کردن صدا,مهارت‌های کلامی دانلود فایل تحقیق چگونه شیوا و رسا صحبت کنیم دانلود فایل توضیحات:تحقیق چگونه شیوا و رسا…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان تفرش

  بخش های شهرستان تفرش,شیپ فایل بخش های شهرستان تفرش,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان تفرش,لایه جی آی اس بخشهای شهرستان تفرش,نقشه ی بخش های شهرستان تفرش,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان تفرش دانلود فایل دانلود نقشه بخش های…

 • تحقیق بررسي ديدگاه امام خميني درباره نسبت بين اخلاق و سياست و تاثير آن بر قدرت ایران

  اخلاق و سیاست,امام خمینی,اندیشه سیاسی امام خمینی,پایان نامه دیدگاه امام خمینی,پایان نامه علوم سیاسی,جدايي اخلاق از سياست,جمهوری اسلامی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,سياست و اسلام,علوم سیاسی,قدرت جمهوری اسلامی,نسبت بين اخلاق و سياست دانلود فایل تحقیق بررسي ديدگاه امام خميني درباره نسبت بين…

 • پاورپوینت کاربرد های فاضلاب های تصفیه شده

  پاورپوینت کاربرد های فاضلاب های تصفیه شده برچسب ها: اصول تصفیه آبپاور اصول تصفیه آبپاور آماده ی اصول تصفیه آبجزوه اصول تصفیه آبپاور کاربرد های فاضلاب های تصفیه شدهپاور آماده ی کاربرد های فاضلاب های تصفیه شدهکاربرد های فاضلاب های…

 • تحقیق شبیه سازی انواع موتور پله ای

  انواع موتور پله ای,پروژه مهندسی برق,پروژه نرم افزار MATLAB,دانلود پروژه,شبیه سازی با متلب,شبیه سازی موتور پله ای,طراحی موتور پله ای,موتور پله ای,موتور پله ای چیست,موتور پله رلوکتانس,نرم افزار MATLAB دانلود فایل تحقیق شبیه سازی انواع موتور پله ای دانلود فایل…

 • برنامه سی شارپ(#C) اجرای عملیات Restart ، Shotdown و Logoff

  CSharp,Restart سي شارپ,برنامه نويسي سي شارپ,خاموش کردن سیستم,ریستارت,سي شارپ,سي شارپ logoff,سي شارپ shotdown,سی شارپ,کد سی شارپ,کدنویسی,کدنویسی با سی شارپ دانلود فایل برنامه سی شارپ(#C) اجرای عملیات Restart ، Shotdown و Logoff دانلود فایل توضیحات: برنامه سی شارپ(#C) اجرای عملیات  Restart ،…

 • طرح برچسب عسل طبیعی لایه باز(لیبل عسل)

  طرح برچسب عسل طبیعی لایه باز(لیبل عسل) برچسب ها: برچسب عسل عسل لیبل لیبل عسل برچسب عسل طبیعی رفتن به سایت اصلی طرح برچسب عسل طبیعی لایه باز(لیبل عسل) دسته بندي : وب و برنامه نویسی » فتوشاپ جزئیات و…

 • پاورپوینت سازمان ها و ادارات مجازي

  پاورپوینت سازمان ها و ادارات مجازي برچسب ها: پاورپوینت سازمان ها و ادارات مجازيتحقیق سازمان ها و ادارات مجازيتفاوت سازمان مجازي و اداره مجازي مزاياي ادارات مجازيمعايب ادارات مجازيمفهوم سازمان مجازي ويژگيهاي سازمان مجازي انواع سازمان مجازي رفتن به سایت…

 • پیستون طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  catia,solidworks,پیستون,پیستون خودرو,پیستون در سالیدورک,پیستون در کتیا,پیستون سالیدورک,پیستون کتیا,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,طراحی صنعتی,مکانیک,نقشه اجرایی,نقشه کشی صنعتی دانلود فایل پیستون طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل پیستون طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در…

 • پاورپوینت شناسایی درآمد

  الگوهای شناسایی درآمد نسبت به مقطع فروش,تعریف درآمد,تعیین شده از سوی مراجع,حالتهای ویژه شناسایی درآم,دانلود پاورپوینت شناسایی درآمد,دیدگاه مراجع مختلف پیرامون زمان شناسایی درآمد,عمده ترین ملاک شناخت درآمد,مسایل نظری در خصوص زمان شناسایی درآمد دانلود فایل پاورپوینت شناسایی درآمد دانلود…

 • پرسشنامه استاندارد شخصیت خودشیفته (NPI-16)

  NPI 16,آزمون شخصیت خودشیفته,ارزیابی شخصیت,پرسشنامه NPI,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه استاندارد شخصیت,پرسشنامه شخصیت,پرسشنامه شخصیت خودشیفته,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,سنجش شخصیت,شخصیت خودشیفته,شخصیت خودشیفته آمز,ویژگی های ش دانلود فایل پرسشنامه استاندارد شخصیت خودشیفته (NPI-16) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد شخصیت خودشیفته (NPI-16) تالیف آمز و همکاران، در…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان پیرانشهر

  GIS,بخش های شهرستان پیرانشهر,بخشهای پ,پیرانشهر,شیپ فایل,شیپ فایل بخش های شهرستان پیرانشهر,شیپ فایل بخشهای پیرانشهر,شیپ فایل پیرانشهر,فایل جی آی اس بخشهای پیرانشهر,نقشه بخش های پیرانشهر,نقشه پیرانشهر,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان پیرانشهر دانلود فایل دانلود نقشه بخش های شهرستان…

 • مشتری مداری در بانکداری امروز

  بانک,خدمات بانکی,مشتری,مشتری مداری دانلود فایل مشتری مداری در بانکداری امروز دانلود فایل در بازاریابی نوین عبارت))همیشه حق با مشتری است((به صورت یک شعار در آمده است، نیازها و خواست های مشتریان به عنوان یک اصل اساسی در تولید خدمات بانکی…

 • خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد-گریفین بصورت پاورپوینت

  پیشگامان علم رفتار سازمانی,تعریف رفتار سازمانی,خلاصه رفتار سازمانی گریفین,خلاصه کتاب,خلاصه کتاب رفتار سازمانی,دانلود پاورپوینت,دانلود خلاصه کتاب,رفتار سازمانی گریفین,رفتار سازمانی مورهد,طراحی شغل,فرافایل,گریفین,هدف گذاری و پاداش ها دانلود فایل خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد-گریفین بصورت پاورپوینت دانلود فایل توضیحات:خلاصه کل کتاب رفتار…

 • تحقیق سازه های پیچ و مهره

  تحقیق سازه های پیچ و مهره برچسب ها: آشنایی با سازه های پیچ و مهرهسازه های پیچ و مهرهسازه فولادی پیچ و مهره اییاتصال پیچیسازه فولادیسازه فلزی پیچیاتصالات فولادیفایل تحقیق سازه پیچ و مهره ایفایل مقاله سازه فلزی پیچ و…

 • برنامه سی شارپ(#C) پخش صدا بوسيله فركانس و زمان

  CSharp,برنامه پخش صدا,برنامه نويسي سي شارپ,پخش صدا,توليد صدا سي شارپ,سي شارپ,سی شارپ,صدا بوسيله فركانس و زمان,صدا سي شارپ,کد سی شارپ,کدنویسی,کدنویسی با سی شارپ,وارد كردن فركانس دانلود فایل برنامه سی شارپ(#C) پخش صدا بوسيله فركانس و زمان دانلود فایل توضیحات:برنامه سی…

 • تحقیق بررسی شیوه های پند و اندرز در آثار سعدی شیرازی

  پایان نامه ادبیات,پایان نامه درباره سعدی,پایان نامه سعدی,پروژه ادبیات,پند و اندرز در آثار سعدی,پند و اندرز در ادب فارسی,پند و اندرز در ادبیات,دانلود پایان نامه,زندگی سعدی,سعدی شیرازی,شیوه های پند و اندرز,شیوه های پند و اندرز سعدی دانلود فایل تحقیق بررسی…

 • کتاب آموزش فتوشاپ (تصویری)

  آموزش تصویری فتوشاپ,آموزش سریع فتوشاپ,آموزش فارسی فتوشاپ,آموزش فتوشاپ,آموزش فوتوشاپ,ابزار Marquee,ابزارهاي روتوش,پالت Rulers,جزوه فارسی فتوشاپ,جعبه ابزار فتوشاپ,فتوشا,فتوشاپ تصویری,فتوشاپ فارسی,فرافایل,کتاب آموزش فتوشاپ,یادگیری فتوشاپ دانلود فایل کتاب آموزش فتوشاپ (تصویری) دانلود فایل توضیحات:آموزش تصویری فتوشاپ، در قالب فایل pdf و در حجم 40…

 • تحقیق قانون چک

  ارکان چک,انواع چک,پایان نامه چک,پایان نامه حقوق,تحقیق چک,تعریف چک,چک بانکی,چک عادی,چک مسافرتی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه حقوق,ریشه لغوی چک,صدور چک,قانون چک,قوانین چک,قوانین صدور چک,قوانین مربوط به چک دانلود فایل تحقیق قانون چک دانلود فایل توضیحات:تحقیق رشته حقوق با موضوع قانون…

 • مقاله ترجمه شده پایگاه داده های رابطه ای در برابر NoSQL

  NO SQL,NOSQL چیست,پایگاه داده رابطه ای,تحقیق NOSQL,خرید فایل,دانلود ترجمه مقاله پایگاه داده,دانلود فایل,دانلود مقاله no sql,دانلود مقاله انگلیسی,دانلود مقاله پایگاه داده,دانلود مقاله ترجمه شده,فرافایل,فروش فایل,مقاله no sql دانلود فایل مقاله ترجمه شده پایگاه داده های رابطه ای در برابر NoSQL…

 • پاورپوینت سلاح های لیزری و کاربرد آنها

  پاورپوینت سلاح های لیزری و کاربرد آنها برچسب ها: لیزرکاربرد لیزرلیزر نظامیسلاح لیزریدانلود پاورپوینتتاریخچه لیزرکاربردهای لیزرانواع لیزر و کاربرهای نظامی آنلیزرهای استفاده شده در لیزرهای نظامیسلاح های هدایت انرژیلیزرهای نظامیدانلود رایگاندانلود فایلفرافایل رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سلاح های لیزری…

 • طرح لایه باز برچسب نعناء (psd)

  طرح لایه باز برچسب نعناء (psd) برچسب ها: برچسب نعناعطرح لایه باز عرق نعنالیبل نعناعطرح برچسب عرقیات گیاهیبرچسب لایه باز عرقیات گیاهیطرح برچسب عرق نعناعpsd برچسب نعناءعرق نعنالیبل عرق نعناخرید فایلدانلود فایلدانلود رایگانهمکاری در فروش رفتن به سایت اصلی طرح…

 • پاورپوینت رشد و تغذیه کودکان

  پاورپوینت رشد و تغذیه کودکان برچسب ها: تغذیه برای رشد قدرشد قد کودکانتغذیه کودکان کم وزنتغذیه سالم برای کودکان دبستانیخوراکیهای مفید برای کودکانجدول رشد قدی کودکانمواد غذایی برای افزایش قد کودکانشربت افزایش قد کودکانفيزيولوژی رشدعلائم طبیعی رشدميزان رشد كودك رفتن…

 • طرح لایه باز برچسب گوشت شترمرغ , لیبل گوشت شتر مرغ

  طرح لایه باز برچسب گوشت شترمرغ , لیبل گوشت شتر مرغ برچسب ها: طرح لایه باز برچسب گوشت شترمرغ لیبل گوشت شترمرغ شترمرغ برچسب طرح برچسب شترمرغ فایل آماده چاپ برچسب شترمرغ گوشت شترمرغ psd لیبل گوشت شترمرغ رفتن به…

 • طرح لایه باز عرقیات گیاهی عرق نعنا (لیبل عرق نعناء)

  طرح لایه باز عرقیات گیاهی عرق نعنا (لیبل عرق نعناء) برچسب ها: طرح لایه باز برچسب عرق نعنا لیبل نعنا برچسب عرق نعنا لیبل عرق نعناع طرح لایه باز عرق نعناع طرح لایه باز برچسب عرق نعناع رفتن به سایت…

 • پاورپوینت فصل دوم جزوه درس روش های اجرای سازه های فلزی

  اجرای سازه های فولادی,پاورپوینت روش های اجرا,پاورپوینت عمرانی,پاورپوینت فولاد,پروفیل,دانلود پاورپوینت,روش های اجرای سازه های فولادی,سازه های فولادی,فرافای,فصل دوم اجرای سازه های فولادی,فصل دوم درس روش های اجرا,فولاد,کمانش دانلود فایل پاورپوینت فصل دوم جزوه درس روش های اجرای سازه های فلزی…

 • پاورپوینت حمل و نقل و آلودگی

  پاورپوینت حمل و نقل و آلودگی برچسب ها: آلودگی محیط زیست حمل و نقل آلودگی هوا آلودگی صوتی سیستم ریلی حمل و نقل عمومی حمل و نقل همگانی فرسایش خاک حمل و نقل ریلی حمل و نقل دریایی کشتیرانی اثرات…

 • پاورپوینت تحلیل اکسپو 2000 هانوفر

  پاورپوینت تحلیل اکسپو 2000 هانوفر برچسب ها: پاورپوینت تحلیل اکسپو 2000 هانوفربررسی معماری اکسپو 2000 هانوفرتحلیل نمایشگاهبررسی معماری نمایشگاهپلان نمایشگاهنمونه موردی خارجی نمایشگاهنمایشگاه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل اکسپو 2000 هانوفر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری…

 • پاورپوینت (اسلاید) حذف آلاینده های نفتی از آب

  آب آلوده,آلودگيهای نفتی در دریا,آلودگی آب دریا,آلودگی نفتی دریا,بحران آب,پاکسازی آلودگيهای نفتی,پاورپوینت کلاسی شیمی,حذف آلاینده های نفتی,خرید فایل,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت شیمی,دانلود فای,ساختار نفت,فرافایل,فروش فایل دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) حذف آلاینده های نفتی از آب دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با…

 • اسلاید مدیریت سود (Earnings Management)

  Earnings Management,اقسام مدیریت سود,انگیزه های اعمال مدیریت سود,تعریف مدیریت سود و انواع آن,دکتر بنی مهد,فصل دهم,کتاب پژوهش های تجربی و روش شناسی درحسابداری,مدل های مبتنی بر کل اقلام تعهدی,مدل های مدیریت سود,مدیریت سود,همبستگی بین اقلام دانلود فایل اسلاید مدیریت سود…

 • پلان مسکونی 2 طبقه

  پلان مسکونی 2 طبقه برچسب ها: پلان مسکونینمامقطع رفتن به سایت اصلی پلان مسکونی 2 طبقه دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت پلان مسکونی 2 طبقه طبقه همکف تجاری و یک واحد مسکونی 1 خوابه…

 • پاورپوینت طراحی شبکه معابر شهری

  اصول طراحي مسیر پياده,پاورپوینت,پاورپوینت پیاده رو عابر,پاورپوینت شبکه معابر شهری,پاورپوینت طراحی شبکه معابر شهری,خرید,دانلود پاورپوینت,شبکه معابر,طراحی شبکه,طراحی شبکه معابر شهری,فرافایل,مباني توسعه پايدار,مسیر پیاده رو عابر,معابر شهری دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه معابر شهری دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت طراحی شبکه معابر…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

  بهره وری شهنام طاهری,بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها,پيچيدگی و نااطمينانی,تناقض همکاری و رقابت پذيری,دانلود پاورپوینت,سرعت بالای ارتباطات جهانی,شهنام طاهری,فرافایل,فصل دوم,مدیریت فراگیر,مدیریت فراگیر بهره وری,يکپارچگی و ارتباطات دانلود فایل پاورپوینت فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه…

 • تاثیر قنات و چاه بر آبهای زیرزمینی و روش های تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی

  آبهای زیر زمینی,انواع چاه,انواع قنات,پاورپوینت عمران,پاورپوینت قنات,تاثیر چاه بر آب زیرزمینی,تاثیر قنات بر آب زیرزمینی,تغذیه مصنوعی,چاههاي آرتزين,دانلود پاورپوینت,ذخیره آب زیرزمینی,روش های تغذیه مصنوعی,نوسانات آب زیرزمینی,وظیفه قنات دانلود فایل تاثیر قنات و چاه بر آبهای زیرزمینی و روش های تغذیه مصنوعی…